Ny universitetskurs i inriktning och samordning!

Vi påminns ständigt om att världen är sårbar för såväl naturens som för människans osaliga nycker. I takt med att medvetenheten om denna sårbarhet ökar ser vi fler och fler internationella organisationer som visar intresse för kompetens inom katastrofhanteringsområdet. Att kunna hantera situationer där många olika segment av ett samhälle drabbas av exempelvis en naturkatastrof eller ett krig kräver inte bara handlingskraft hos de hjälpande resurserna, utan också en förmåga att tänka analytiskt. Hur ska man se till att hjälpresurser kommer till bästa möjliga nytta i en situation som oftast präglas av en stor osäkerhet, brist på tid och konflikterande intressen?

Idag startar en ny kurs i inriktning och samordning i samband med katastrofhantering. Kursen är obligatorisk i den nya masterutbildningen Disaster risk management and climate change adaptation vid Lunds universitet. På programmet finns studenter från i princip alla världsdelar som alla väljer att investera 2 år av sitt liv på att lära sig mer om saker som riskreduktion och förmågeutveckling, men också om akut hantering av olika typer av eländen. Kursen är även öppen som en valbar kurs för studenter på Riskingenjörsprogrammet och på Brandingenjörsprogrammet.

Kursen belyser en rad olika aspekter av arbetet med att åstadkomma inriktning och samordning, såsom systemförståelse, beslutsfattande, frågor om förtroende, ledarskap och förmågebedömning. Det är en akademisk kurs på mastersnivå och kräver en hel del litteraturstudier och skrivarbete, men vi har samtidigt satsat på en stark koppling till praktiken. Studenterna ska inte bara kunna föra ett principiellt teoretiskt resonemang, utan också förstå praktikens villkor och utmaningar. De teoretiska föreläsningarna alterneras med föreläsningar av erfarna praktiker som har som uppgift att fylla på med praktisk insikt.

Tanken är inte att studenterna efter kursen ska vara fullfjädrade krishanterare, men de ska ges förutsättningar för att bli. De ska ha tillgodogjort sig verktyg för att analytiskt kunna förhålla sig till dagens och morgondagens utmaningar med att åstadkomma inriktning och samordning. Kunskapen är tänkt att vara till nytta i förmågeutvecklingsarbete utifrån de olika förutsättningar som finns runt om i världen.

Kurslitteraturen representerar en rad olika kunskapsområden som tillsammans bygger upp en grundläggande förståelse för området inriktning och samordning. En del i litteraturen är en översatt variant av dokumentet Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Även om just produkten ”Gemensamma grunder…” inte har en traditionell akademisk form bygger mycket av innehållet på etablerade kunskaper, och flera av de vetenskapliga referenserna återfinns i övrig kurslitteratur. Jag redovisar den kompletta listan på obligatorisk kurslitteratur nedan.

Kursen startar alltså i eftermiddag och pågår till i slutet av januari. Flera av studenterna kommer med all säkerhet inneha flera av framtidens chefspositioner. Det gör mig ganska ödmjuk, men också inspirerad. Jag har tidigare skrivit att jag är övertygad om att den förenklingsiver som präglar dagens kunskapskultur är fel och utgör en stor tröskel för utvecklingen. Nu finns chansen att så ett frö till något annat, en kunskapskultur som uppmuntrar problematisering som grund för att nå fram till funktionella lösningar på morgondagens problem.

 

Litteratur till kursen Direction and Coordination in Disaster Management VRSN10 2015

Atkinson, S.R. & Moffat J. (2005): The Agile Organization: From Informal Network to Complex Effects and Agility, CCRP publications. (Pages: 1-14, 19-32, 36-42, 57-63, 89-97)

Bergström, J., Uhr, C. & Frykmer, T. (2015): Complexity and disaster response management (working paper)

Brehmer, B. (1992): Dynamic decision making: Human control of complex systems. Acta Psychologica, 81(3), pp. 211–241.

Brehmer, B. (2011): Harmony rather than unity. Proceedings of the 16th International Command and Control Research and Technology Symposium. Washington, DC: CCRP.

Buck, D., Trainor, J. & Aguirre. B. (2006): A Critical Evaluation of the Incident Command System and NIMS, Journal of Homeland Security and Emergency Management, Vol. 3, pp. 1-29.

Ekman, O. & Uhr, C. (2015): Global model for direction and coordination in multi-actor crisis management, 20th ICCRTS.

Auf der Heide, E. (2000): Disaster response – Principles of Preparation and Response, Online edition designed by the center of excellence in disaster management and humanitarian assistance (Chapter 3 – The Paper Plan Syndrome, Chapter 7 – Incident Command System, Chapter 10 – Media: Friend and Foe)

Hogg, M. A., and Reid, S. A. (2006): Social Identity, Self-Categorisation, and the Communication of Group Norms. In: Communication Theory, Vol. 16, pp. 7-30. (DiY)

Kahneman, D. (2003): A perspective on judgement and choice. American Psychologist. 58, pp. 697-720.

Klein, Gary A. (2008): Naturalistic Decision Making. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society 50 (3), pp. 456–460

Kramer, R. (1999): Trust and Distrust in Organizations: Emerging Perspectives, Enduring Questions, Annu. Rev. Psychol, Vol 50, pp. 569-98. (DiY)

Lindbom, H., Tehler, H., Eriksson, K. and Aven, T. (2014): The capability concept – On how to define and describe capability in relation to risk, vulnerability and resilience, in Reliability Engineering and Systems Safety, Vol. 135, pp. 45-54

Mishra, A. K. (1996): Organizational Response to Crisis: The Centrality of Trust. In:

Kramer, R. M., and Tyler, T. R. (Eds.), Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research, Sage Publications, CA

MSB (2015b): National guidelines for managing societal disruptions, MSB publication (In press. Will be available on the 3rd of November. Reading instructions will be provided.)

Smith, J. R., and Louis, W. R. (2008): Do as we say and as we do: The interplay of descriptive and injunctive group norms in the attitude-behaviour relationship. In: British Journal of Social Psychology, Vol. 47, pp. 647-666 (DiY)

Tajfel, H. (1982): Social Psychology of Intergroup Relations. In: Annual Review of Psychology, Vol. 33, pp. 1-39 (DiY)

Uhr, C. (2015): Leadership ideals as barriers for effective collaboration, (working paper)

 

Skicka kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>