Rapport från FEMA pt. I

Detta blogginlägg är det första i en rad av flera som författas från FEMA (Federal Emergency Management Agency) i Emmitsburg, där jag varit sedan i söndags. I detta inlägg beskriver jag övergripande hur FEMA arbetar med utbildning och hur kopplingen ser ut mellan FEMA och amerikanska universitet och högskolor som utbildar inom området ”Emergency Management” (EM). Drygt 70% av alla de 300 akademiska utbildningsprogram som existerar inom området har ”Emergency Management” i sitt namn, och flera representanter uttalade att ”Emergency Mangement ” är paraplytermen som gäller, dvs den inkluderar disaster och crisis management. Dock ska läggas till att det inte är semantisk harmoni. Inte här heller…. Exempelvis dök frågan upp om skillnaden mellan homeland security och emergency management, och svaret var långt ifrån entydigt.

 

Om EMI och Emergency Management Higher Education Symposium

Emergency Managment Institute (EMI) tillhör FEMA och omfattar ungefär 100 medarbetare av FEMAs totalt ca 4500 heltidsanställda. Nyckeluppgiften för EMI är att förse federala, statliga, lokala, frivilliga och privata aktörer med kärnkompetens inom ”Emergency Management”.

En viktig uppgift är att stödja implementeringen av Incident Command System (ICS), National Incident Management System (NIMS), National Response Framework (NRF), National Disaster Recovery Framework (NDRF), och the National Preparedness Goal (NPG)

EMI bedriver utbildning online, på plats hos aktörerna och på plats i skolan i Emmitsburg, Maryland. EMI utbildar över 2 miljoner studenter per år och erbjuder över 700 kurser.

Detta kan naturligtvis låta oerhört mycket för en organisation som omfattar drygt hundra medarbetare, men då bör man veta att många av kurserna är korta, internetbaserade, och tämligen ”självgående”.

För komplett kursprogram se: www.training.fema.gov/emi.aspx

Förutom att EMI utvecklar och genomför egna kurser så stödjer man utbildning på universitet och högskolor, bland annat genom att ta fram litteratur och kurspaket (till stor del med hjälp av externt stöd). När man talar med representanterna från universitet och högskolor märker man att de är väldigt självständiga och använder material från EMI som komplement, men inte som utgångspunkt. Endast 2% av universiteten och högskolorna anger att de använder material från EMI som huvudkälla. EMI har inget mandat att styra utbildningar på universitet och högskolor. Inte heller certifierar de kurser eller program. Utbildningen som bedrivs av universitet och högskolor har olika utformning och är långt ifrån likriktade.

I sammanhanget kan nämnas att kurser i ”Emergency Managment” (EM) drar drygt 29 000 studenter varje år och ca 5000 tar varje år någon form av akademisk examen inom EM på något av de 300 programmen.

Emergency Management Higher Education Symposium har genomförts 18 år och syftar bland annat till att samla olika utbildningsaktörer för att de ska dela erfarenheter och diskutera strategiska utmaningar. EMI använder inte konferensen till att styra utbildningsinstitutionerna, snarare till att underlätta för dem att utifrån delade erfarenheter förbättra utbildning och även forskning. Det är relativt låg internationell representation (bara 2 från Europa) och fokus är fortfarande på USA, men det finns en ambition mot mer internationellt fokus. En svårighet m tyck hindra mer internationellt deltagande är det arbete som krävs för att få till intyg och tillstånd att deltaga. Mitt deltagande ordnades inom det som lite slarvigt kallas DHS-avtalet, ett samarbetsavtal på statlig nivå som bland annat är tänkt att stimulera utvecklingssamarbeten mellan Sverige och USA.

I nästa inlägg sammanfattar jag mina reflektioner kring flera frågor som avhandlats hittills under veckan.

1 kommentar

  1. Det förefaller vara på sin plats påpeka att ICS låter väldigt mycket bättre i teorin än det är i praktiken…

    Svara

Skicka kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>