Länkar och lästips

Google is your friend…..men för dig som vill söka i ämnesdedikerade databaser finns ett par bra gruvor att börja i:

Disaster Research Center (DRC) kan betraktas som världens äldsta och kanske förnämaste forskningsgruppering inom civil ”katastrofforskning”. De har gjort delar av sitt arkiv tillgängligt på adressen nedan:

http://udspace.udel.edu/handle/19716/35

 

The Command & Control Research Program är ett forskningsprogram med militär inriktning, även om här finns artiklar med enbart civilt, eller militär-civilt fokus. En riktig guldgruva, som är förvånansvärt dåligt utnyttjad av forskare och andra intresserade.

http://www.dodccrp.org/html4/about_main.html

 

MSBs publikationsservice är inte att förglömma. Här finns mycket material som borde läsas av vetgiriga. Jag menar att många problemområden som idag diskuteras, har avhandlats förr. Det finns viktiga problematiseringar och problemlösningar som alldeles för få tagit till sig.

https://www.msb.se/sv/Produkter–tjanster/Publikationer/Om-publikationsservice/

 

På denna sida avser jag kontinuerligt lägga upp länkar till enskilda publikationer och inlägg som jag anser är läsvärda.