Om bloggen

Denna blogg har som primärt syfte att stimulera olika typer av utvecklande diskussioner inom området akut hantering av olyckor och kriser. Huvudsakliga ämnen som avhandlas är ledning, samverkan och ledarskap. Gå till Crash course för att se vad jag lägger för innebörd i dessa termer.

 

Personlig plattform

Inläggen är att se som personliga reflektioner. Reflektionerna utgår från erfarenheter från mitt arbete som forskare och myndighetsanställd. Kombinationen av rollerna som universitetsanställd forskare och privat bloggare är oproblematisk. Forskare uttalar sig i regel i sitt eget namn och det ligger i forskarens uppgift att agera självständigt. Universitet har sällan intresse av, eller ens möjlighet, att som organisation kommunicera sin hållning i detaljfrågor i de hundratals ämnesområden som de anställda utbildar och forskar inom.

När det gäller kombinationen av min roll som anställd på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och min roll som privat bloggare kan det uppstå missuppfattningar och oreda, exempelvis eftersom MSB är en tillsynsmyndighet och är i behov av att kommunicera enhetligt i sitt strategiska arbete. Jag vill därför betona att de åsikter som jag förmedlar via denna blogg är mina egna och inte MSBs.

 

Värderingar och regler

Jag ser positivt på åsiktsskillnader och har inga problem med att debattörer tar ut svängarna. Ibland kan det vara viktigt för att få igång en bra debatt.

Med det sagt vurmar jag för en arbetslogik som i diskussionssammanhang innebär: (1)Läs-(2)Tänk-(3)Tyck, i den ordningen. Tyvärr stimulerar inte kulturen som präglar sociala medier denna i mitt tycke utmärkta ordning. Att tycka utan att läsa och tänka (åtminstone när det kommer till detta ämne) bidrar sällan till funktionell utveckling. Men det är ack så vanligt…..

Jag betraktar mig själv som värdeliberal och tror att var och en är förmögen att tänka själv. Alla tankar är tillåtna. Var och en får torgföra sina tankar på det sätt de behagar, men jag har ingen skyldighet att bidra med sådan service. Jag uppskattar högt till tak, sarkasmer och genomtänkta provokationer, men jag kommer inte bidra till spridning av vad jag bedömer utgör personangrepp, extrema politiska ideologier eller uppenbara stolligheter. Sådana kommentarer raderas.