Om författaren

Jag som driver denna blogg heter Christian Uhr och är forskare med fokus på frågor som rör ledning, samverkan och ledarskap i samband med hanteringen av olika typer av olyckor och kriser. Sedan 2003 har jag arbetat åt bland annat Lunds universitet, Köpenhamns universitet, Statens Räddningsverk (SRV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

För närvarande är jag anställd som lektor vid Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet (Lunds universitet) och som sakkunnig vid Enheten för samverkan och ledning (SoL) på MSB. (Alla åsikter som förmedlas genom bloggen är mina privata. Vill man komma i kontakt med mig som myndighetsföreträdare används de formella kontaktvägarna via MSB eller LU.)

Mitt forskningsintresse kretsar kring frågor om beslutsfattande, ad-hoc-lösningar, informella nätverk, ledarskap och teoretiska verktyg för att begripliggöra vad ledning och samverkan egentligen innebär.

Jag är intresserad av kopplingen mellan praktik och teori och försöker aktivt arbeta med att koppla samman vad som kan betraktas som relativt parallella kunskapskulturer.

Utöver forskning och utveckling bedriver jag undervisning inom ovanstående områden. Jag föreläser bland annat på MSBs utbildningar, på Försvarshögskolan och på mastersprogrammen Disaster risk reduction and climate change adaptation (Lunds universitet) och Disaster managment (Köpenhamns universitet).

Som en del i mitt lektorat vid Lunds universitet handleder jag flera doktorander och examensarbetare på Riskingenjörsutbildningen och Brandingenjörsutbildningen.

Formella utbildningar:

  • PhD (Avhandlingens titel: Multi-organizational emergency response managament – a framework for further deveopment, LU, Opponent prof. Ben Aguirre, Disaster Research Center, US)
  • Tek.Lic (Avhandlingens titel: Behind the charts – Exploring conditions for high level emergency response management in a complex environment, LU, Opponent doc. Erna Danielsson, Mittuniversitetet)
  • MSc (LTH, LU)
  • Beteendevetenskap (LU)
  • Räddningsledarutbildning (MSB)

Publikationslista